۱۳۹۱ فروردین ۲۰, یکشنبه

جفت پوچ

باران را گذاشته اند
برای همین
روزها؛
 گودال ها را پر می کند
و تو
گمان می کنی،
 آب از آب
تکان نخورده است!

هیچ نظری موجود نیست: